Гъвкави резервоари за съхранение на течни торове и води,
флекси резервоари, басейни, мембрани за биогаз
  • +35 988 202-55-57
Моторни помпи
Моторни помпи
Моторната помпа е модерно изпомпващо оборудване, което се използва за изпомпване на вода. Тя работи с бензин или дизел. Тъй като тези помпи са автономни – независими от захранващата мрежа – моторните помпи се използват по-често от електрическите.

При избора на моторна помпа трябва да се обърне внимание на следните критерии:

1. За каква вода ще се използва (чиста или мръсна)?
2. Какви са изискванията за мощност на помпата?
3. Необходими размери.
4. Възможност за създаване на висок напор в случай, че е е необходимо (до 65м височина).

Технически данни

Комплектация