Гъвкави резервоари за съхранение на течни торове и води,
флекси резервоари, басейни, мембрани за биогаз
  • +35 988 202-55-57
Кранове
Кранове
Сферичните кранове се монтират на тръбопроводи за транспортиране на топла и студена вода, петролни продуки, газ, въглероден диоксид и други течности.

Технически данни

Комплектация